Ons team

Ons team bestaat uit tien gedreven professionals die met een positieve benadering, betrokkenheid en een dosis doorzettingsvermogen jongeren ondersteunen in het behalen van hun persoonlijke doelen. Met veel plezier en toewijding besteden zij veel aandacht aan het individu en zijn of haar dromen, wensen en mogelijkheden omdat juist hieruit motivatie groeit. Ons team bestaat uit afgestudeerden op mbo, hbo en universitair niveau, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires die allen naast de cliënt staan en op basis van vertrouwen en respect samen aan het werk gaan op weg naar een zelfredzame en mooie toekomst.

In juli 2017 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en Nieuwe Start Woonzorg is door haar medewerkers beoordeeld met een 8! We zetten deze positieve lijn graag voort.

Ons team

Ons team

Onze missie

Nieuwe Start Woonzorg heeft als missie om jongeren met een gedrags- psychische en/of psychiatrische beperking te ondersteunen en te begeleiden naar een volwaardig en zelfstandig leven.  Bij ons staat vertrouwen en een persoonlijke aanpak centraal in onze begeleiding. Wij stimuleren de jongeren om de regie over eigen leven te voeren of zo nodig beschermd wonen met ondersteuning. Wij willen de gedragsproblemen en beperkingen hanteerbaar maken, zodat de jongeren goed kunnen functioneren in hun sociale netwerk en de samenleving als geheel.

Onze visie

Ieder mens is uniek met eigen behoeften, verwachtingen en dromen; tijdens onze begeleiding staan de wensen en mogelijkheden van de jongeren centraal en bieden wij individuele aandacht om hun doelen te behalen. Respect, persoonlijke aandacht, vertrouwen, betrokkenheid en nabijheid zijn kernwaarden in onze werkwijze.

Wij blijven niet hangen in het verleden en in beperkingen, maar denken in oplossingen, mogelijkheden en kijken naar een positieve toekomst.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg staat bij Nieuwe Start Woonzorg hoog in het vaandel. In november 2016 zijn wij geauditeerd voor de HKZ-norm en vanaf 1 december 2016 is Nieuwe Start Woonzorg hiervoor gecertificeerd.

Deze certificering geeft aan dat wij intern de zaken goed op orde hebben, de cliënt bij ons centraal staat en dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Wij voeren jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uit om de kwaliteit van zorg nauw te monitoren. Dit jaar is Nieuwe Start Woonzorg door haar cliënten beoordeeld met een 8.2!!! Wil je het volledige onderzoek lezen? Klik dan op deze link.

Cliëntenraad

Nieuwe Start Woonzorg heeft een cliëntenraad die op komt voor de belangen van de jongeren. De cliëntenraad bestaat uit drie jongeren die twee maal per jaar een vergadering houden. In de vergaderingen worden onderwerpen besproken die voor alle jongeren van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als privacy, veiligheid en kwaliteit van begeleiding. Je kunt in contact komen met de cliëntenraad via cliëntenraad@nieuwestartwoonzorg.nl.

Vertrouwenspersoon

Nieuwe Start Woonzorg heeft een vertrouwenspersoon voor haar cliënten. Deze persoon kan worden ingeschakeld wanneer hier behoefte naar is. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@nieuwestartwoonzorg.nl.

Begeleiders aan het woord

Mijn naam is Annet en ik ben sinds mei 2015 werkzaam als begeleider en vertrouwenspersoon bij Nieuwe Start Woonzorg. Ook maak ik deel uit van het kwaliteitsteam, waarin we ons bezig houden met de kwaliteit van de zorg die wij leveren.

Na een aantal jaren op onder andere leef- en behandelgroepen te hebben gewerkt wilde ik graag in een setting gaan werken waar de regie meer bij de jongeren zelf ligt. Deze kans kreeg ik bij Nieuwe Start Woonzorg.

Belangrijke waarden die ik in mijn werkwijze hanteer zijn gezondheid, geluk en doelgerichtheid. Ik ben van mening dat deze drie waarden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en maken dat je zoveel mogelijk uit het leven kan halen.

Verder heb ik een holistische visie op het begrip gezondheid, ik ben van mening dat het een niet kan zonder het ander. Wanneer er sprake is van fysiek ongemak zal dit weerslag hebben op je psychische gesteldheid en andersom. Daarom besteed ik in mijn begeleidingsmomenten graag aandacht aan voeding en beweging.

Wat ik prettig vind aan het werken bij Nieuwe Start is de kleinschaligheid die wordt gehanteerd waardoor de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Het doel is niet om zo groot mogelijk te worden maar om klein genoeg te blijven om de juiste zorg te kunnen bieden. Ook krijg je als medewerker de kans om je te ontplooien en te ontdekken waar je interesses en kwaliteiten liggen, er wordt veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wat ik leuk vind aan het werken met de jongeren die ik begeleid is de band die ontstaat gedurende het traject wat je samen aflegt. Wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect kan er veel bereikt worden!

Annet
Mijn naam is Meta en ik ben geboren en getogen in Eindhoven en ken de stad op mijn duimpje.

Na ongeveer 15 jaar met jongeren in groepsverband te hebben gewerkt in het jongerenwerk en psychiatrisch werkveld, wilde ik meer individueel werken met jongeren. Dat doe ik nu bij Nieuwe Start Woonzorg. Ik ben persoonlijk begeleider van een aantal cliënten en daarnaast houd ik mijn bezig met het begeleiden en coachen van mijn collega’s en stagiaires en ben ik verantwoordelijk voor de planning.

De hulpvragen van onze cliënten zijn erg divers wat het werk zo leuk en afwisselend maakt, ik leer nog elke dag bij! Ook is Nieuwe Start Woonzorg een kleine organisatie met maximaal 20-25 cliënten en kiezen zij voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en dat vind ik super. Het is een transparante en toegankelijke organisatie waarin alle medewerkers nauw betrokken worden.

De cliënt staat voorop en we verlenen hulp en ondersteuning op maat! Ik wil onze cliënten ondersteunen en helpen waar ik kan en wil tegelijkertijd focussen op wat ze WEL kunnen en ze daardoor sterker maken. Respect, betrokkenheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn voor mij de kernwaarden wanneer je werkt met mensen.

De successen in dit werk zijn klein, maar onbetaalbaar! Nieuwe Start Woonzorg maakt de cliënten zelfredzaam zodat ze in de toekomst op eigen benen kunnen staan.

Voor ons is er dus eigenlijk niks mooiers wanneer cliënten bij ons uitstromen en een eigen plekje hebben gevonden! Daar doe ik het voor en dat is het doel van het werken bij Nieuwe Start Woonzorg.

Meta
Mijn naam is Nadja Geerits-Cuijpers. In 2003 ben ik afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener en sindsdien werk ik met veel plezier en toewijding in de hulpverlening. Zowel in binnen- als buitenland ben ik werkzaam geweest binnen de maatschappelijke opvang en de geestelijke gezondheidszorg voor organisaties zoals Stichting Neos in Eindhoven en Het Vincent van Gogh Instituut in Noord Limburg. Ik heb ervaring als woonbegeleider, trajectbegeleider, intaker en ambulant hulpverlener.

Sinds januari 2016 maak ik als coördinerend begeleider deel uit van het team bij Nieuwe Start Woonzorg. Ik vind erg prettig om voor een kleine organisatie te werken. Op deze manier zijn de lijnen heel kort en kunnen we veel persoonlijke aandacht geven aan de jongeren die via ons wonen.

Een mensgerichte benadering staat bij mij voorop. In mijn coachende manier van begeleiden sta ik naast de jongere en ga ik uit van de krachten en mogelijkheden van de persoon. Ik vind het een uitdaging om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de jongere als de betrokken hulpaanbieders te werken aan ontwikkeling, het vergroten van vaardigheden en zelfredzaamheid van een persoon. Het is heel mooi om te zien hoe iemand meer vertrouwen krijgt in zijn eigen kwaliteiten en daarmee steeds meer de regie over zijn eigen leven weet te verkrijgen.

Veiligheid, respect en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor mij in dit werk.

Nadja
Mijn naam is Suviëne. Momenteel zit ik in het derde jaar van de opleiding Ecologische Pedagogiek op de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort.
In het kader van deze opleiding moet ik 3 dagen per week stage lopen.

Vorige jaar (september 2015) ben ik als tweedejaars student begonnen aan een stage bij Nieuwe Start Woonzorg. Ik had een goed jaar achter de rug en heb goed kunnen kijken hoe alles werkt in dit werkveld. Dit was voor mij geheel onbekend. Afgelopen zomer heb ik gewerkt als invalkracht en dit ging erg goed. Omdat ik mij veel meer wil ontplooien en meer ervaring wil opdoen in dit werkveld, heb ik besloten om dit jaar nogmaals stage te lopen bij Nieuwe Start Woonzorg. Behalve woonbegeleidingsdiensten geef ik nu persoonlijke individuele begeleiding.

Werken met jongeren is mijn passie. Ik vind het geweldig om met jongeren bezig te zijn, ze iets te leren en te ondersteunen/stimuleren bij hun ontwikkeling. Daarbij is het erg belangrijk om de aandacht te richten op de jongeren zelf.

Nieuwe Start Woonzorg is een kleinschalige organisatie met veel aandacht voor haar medewerkers. Mijn visie op samenwerken is, dat je met zijn allen meer kunt dan alleen en dat je bovendien veel van elkaar kan leren. Ik vind het erg fijn dat ik altijd bij mijn collega ’s terecht kan en als ik ondersteuning nodig heb is er altijd iemand. Bij Nieuwe Start Woonzorg krijg ik niet alleen de kans om ervaring op te doen, maar kan ik ook aan mijn competenties werken.

Vooral uit de persoonlijke groei en ontwikkeling van de cliënten haal ik veel voldoening. Ook al gaat het niet altijd zoals ik het wil en hebben cliënten moeite met bepaalde situaties. Soms zijn het grote stappen, maar vaak ook de kleine stappen naar meer zelfstandigheid. Ik vind het erg fijn als de cliënten zich bij mij thuis voelen en zichzelf durven te zijn.
Respect voor anderen, eerlijkheid en het feit dat iedere cliënt anders is zijn belangrijke kernwaarden voor mij. Het is heel erg belangrijk om de begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt.

Suviëne
Hallo, mijn naam is Laura.

Ik werk sinds juli 2015 als persoonlijke begeleider bij Nieuwe Start Woonzorg. Ik ben deze maand ook afgestudeerd als medewerker Maatschappelijke Zorg.

Ik vind het geweldig om te werken met jongeren, en ze te begeleiden. Elke jongere is uniek, en heeft zijn eigen kracht en mogelijkheid. Ik als begeleider wil ze stimuleren in waar ze goed in zijn, laten zien wat de mogelijkheden zijn om hun kwaliteiten te verbreden en waar hun interesses liggen, dit gaat in kleine stappen. Het is mooi om te zien als begeleider hoe jongeren vertrouwen krijgen in de mogelijkheden die er zijn in het leven, dit geeft mij een trots gevoel!
De band die je krijgt met de jongeren tijdens het gehele traject is heel bijzonder, het wederzijdse respect en vertrouwen naar elkaar is erg belangrijk!

Nieuwe Start Woonzorg is een kleinschalige organisatie, met een sterk team. Voor vragen en ondersteuning kan je altijd bij elkaar terecht.

Laura