Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WIJ-Eindhoven onderzoekt dan in opdracht van de Gemeente Eindhoven welke ondersteuning u nodig heeft. Dit gebeurt door middel van een zogenaamd ‘keukentafel gesprek’ met een Generalist. Er is dan sprake van een maatwerkvoorziening die is afgestemd op uw specifieke situatie; dit kan bijvoorbeeld ambulante begeleiding zijn in uw eigen woning of een indicatie beschermd wonen in een van onze woningen.

Heeft u behoefte aan zorg en ondersteuning? Kijkt u dan voor meer informatie op wijeindhoven.nl ook kunt u contact opnemen met WIJ-Eindhoven via telefoonnummer 040-238 89 98 of via emailadres info@wijeindhoven.nl. Voor bepaalde voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo, dan kunt u uw ondersteuning op twee manieren regelen. Via een persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura (ZIN).

Wordt de zorg vanuit ZIN betaalt, dan wordt er geen huur gevraagd voor de woonvoorziening. De indicatie Beschermd wonen  midden/zwaar vanuit de Gemeente Eindhoven dekt de zorg en de woonvoorziening.

Wordt de zorg vanuit het PGB vergoed, dan dient de huur apart te worden betaalt aangezien de huur niet vanuit de indicatie betaalt mag worden.

Onze zorg vanuit de WMO kan zowel vanuit een pgb of ZIN worden vergoed.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u zware zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u een indicatie aanvragen bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Kijk voor meer informatie op ciz.nl of neem contact op met het CIZ via telefoonnummer 088-789 10 00.

Onze zorg vanuit de Wlz kan alleen worden vergoed vanuit een pgb.