Nieuwe Start Woonzorg

Tongelresestraat 88, 5613 DM Eindhoven

Werkwijze aanmelden

Stap 1

Aanmelden via contactformulier of door een mail te sturen.

Stap 2

Het cliëntenbureau neemt telefonisch contact op.

Stap 3

Kennismakingsgesprek + verzamelen informatie.

Stap 4

Intake + terugkoppeling intakebureau*.

*Ten alle tijden beslist het intake bureau of de zorgvraag passend is.

Wachtlijstinformatie

  • Voor mensen met een Wlz indicatie hebben wij geen wachtlijst om ambulante zorg te starten.
  • Voor mensen met een Wlz indicatie die graag binnen bij ons komen wonen, hebben wij een wachtlijst van ca. 6 maanden.
  • Voor mensen met een Wmo indicatie hebben wij een wachtlijst van ca. 6 maanden.


Lees hier meer over onze wachtlijst.