Door de komst van Corona vorig jaar is veel veranderd in de maatschappij. We zijn meer gewend geraakt aan thuis werken en maken steeds vaker een combinatie van fysieke zorg en beeldzorg.

Het afgelopen jaar heeft de overheid zorginstellingen de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van een noodregeling, de SET COVID-19 2.0. Met deze regeling is het invoeren van digitale zorg bij Nieuwe Start Woonzorg in een stroomversnelling gekomen. Wij hebben met behulp van de SET COVID-19 2.0 subsidie een elektronisch toedienregistratie (ETDR) systeem geïmplementeerd en zullen vanaf juni 2021 gaan werken met beeldscherm zorg, als aanvulling op onze zorg.

In het afgelopen jaar hebben wij, uit nood geboren, veelvuldig gebruik gemaakt van beeldbelmogelijkheden, zowel met onze bewoners, maar ook met ketenpartners, collega’s, en andere belanghebbenden. Zoals vele andere organisaties maakte wij hiervoor gebruik van Teams, Facetime en What’s app. Op deze wijze hebben wij de zorg continu kunnen voort zetten ondanks de beperkingen op gebied van sociaal contact. Tijdens de gehele coronaperiode zijn wij onze cliënten fysiek blijven zien, maar hebben wij tevens ervaren dat beeldzorg een grote meerwaarde heeft. Beeldzorg biedt de kans om ons zorgaanbod te verbreden en nog meer maatwerkzorg te kunnen leveren. Middels beeldzorg kun je, naast de fysieke begeleidingsmomenten, ook digitale begeleidingsmomenten inzetten waardoor meer maatwerk kan worden geleverd en meer contactmomenten kunnen worden gecreëerd. Je bent dan niet fysiek bij de cliënt maar hebt hem/haar toch in beeld.

Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een partner die ons de software kan leveren waarbij wij op een AVG-verantwoorde wijze digitaal met elkaar in contact kunnen staan. Wij hebben deze partner gevonden in Zaurus; een softwareleverancier die de zorg wilt ontzorgen met behulp van beveiligde communicatie oplossingen.

In maart is binnen de organisatie een projectgroep opgestart om beeldzorg te integreren in onze organisatie. In de start hebben we brainstormsessies georganiseerd om te onderzoeken hoe wij beeldzorg deel willen laten uitmaken van onze werkwijze. De komende maand zullen alle medewerkers worden getraind en zullen we met een pilot starten. In de zomer zullen we beeldzorg uitrollen over de gehele organisatie.

In de zomer van 2021 zien we jullie online via Zaurus!