Nieuwe Start Woonzorg biedt haar cliënten naast begeleiding tevens behandeling. Deze behandeling zetten wij in volgens onze visie waarbij maatwerk en persoonlijke aanpak centraal staan. Wij kijken naar de vraag achter het gedrag en onze behandelaren staan naast onze cliënten. Wij hebben voor onze bewoners geen wachttijd en kunnen behandeling direct starten. Onze behandelaren en begeleiders werken nauw samen waardoor de lijnen kort zijn en onze bewoners zich veilig en gehoord voelen.

Voor bewoners met een Wlz indicatie wordt de behandeling vergoed vanuit de indicatie.

Voor bewoners met een Wmo indicatie zijn ook mogelijkheden tot behandeling vanuit Nieuwe Start Woonzorg. Onze organisatie is (nog) niet gecontracteerd, maar kan wel (gedeeltelijk) worden vergoed.

 

Behandelcriteria; Kunnen wij jou behandelen?

Klik hier voor informatie over vergoeding en tarieven.