Nieuwe Start Woonzorg biedt haar cliënten naast begeleiding tevens behandeling. Deze behandeling zetten wij in volgens onze visie waarbij maatwerk en persoonlijke aanpak centraal staan. Wij kijken naar de vraag achter het gedrag en onze behandelaren staan naast onze cliënten. Wij hebben voor onze bewoners geen wachttijd en kunnen behandeling direct starten. Onze behandelaren en begeleiders werken nauw samen waardoor de lijnen kort zijn en onze bewoners zich veilig en gehoord voelen.

Wij bieden op dit moment alleen behandeling voor onze cliënten met een WLZ indicatie.