Nieuwe Start Woonzorg

Tongelresestraat 88, 5613 DM Eindhoven

Cliëntenraad

Wij hebben een zeer actieve cliëntenraad die opkomt voor de belangen van onze cliënten. De raad bestaat uit drie bewoners die minimaal 4x per jaar bijeen komen.

Wie is de cliëntenraad en wat doen zij?

De cliëntenraad van Nieuwe Start Woonzorg woont bij de organisatie, behartigt de belangen van de cliënten en zorgt dat de cliënten gehoord worden en mee kunnen praten over besluiten die voor hun van belang zijn. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat er naar de cliënten van Nieuwe Start Woonzorg wordt geluisterd en dat zij hun mening mogen en durven te geven.

Cliënten krijgen een stem door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen en te kijken hoe zij een begeleidingsmoment ervaren en of er verbeterpunten zijn. Deze verbeterpunten komen aan bod tijdens de teamvergaderingen, en de begeleiders gaan hiermee aan de slag.

Het verbeteren van begeleidingsmomenten en de eenzaamheid onder cliënten zijn onder andere onderwerpen die centraal staan tijdens de vergaderingen.

Woon jij bij Nieuwe Start Woonzorg en wil jij graag aansluiten bij de cliëntenraad? Stuur dan een mailtje naar clientenraad@nieuwestartwoonzorg.nl