Op woensdag 26 oktober zijn wij door Nedap geïnformeerd over een beveiligingsincident in het cliëntenportaal Carenzorgt. Het blijkt dat uit 36 cliënten dossiers gegevens zijn gehaald. De betreffende cliënten zijn hierover zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte gesteld door hun begeleiders. Nedap heeft het informatielek inmiddels gedicht en aangifte gedaan bij de politie. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de gegevens verder zijn gedeeld.

Wij betreuren het dat dit, ondanks alle maatregelen die zijn getroffen, heeft kunnen gebeuren.