Sinds 2018 werken wij volgens het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit wil zeggen dat wij zorg bieden die passend is bij de wensen en behoeften van onze zorgvragers en dat wij graag horen wat zij van onze zorg vinden. Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg sluit goed aan bij de visie van onze organisatie die bestaat uit de waarden: respect, persoonlijke aandacht, vertrouwen, betrokkenheid en nabijheid. Al sinds de oprichting van onze organisatie vormen deze waarden de basis van onze zorgverlening. De wijzigingen om onze organisatie te vormen en werkwijze aan te passen naar het Kwaliteitskader waren dan ook zeer klein. Het was eerder dat we er ons meer bewust van zijn om stil te staan bij de bouwstenen van het kwaliteitskader.

Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg zijn als het ware regels die opgesteld zijn om goede zorg te leveren. Deze regels zijn opgedeeld in vier onderdelen; oftewel bouwstenen. In bouwsteen 1 – (Jouw zorg) komt de zorg van de individuele cliënt aan het licht; bijvoorbeeld onze aanmeldprocedure, de planning van de zorg, onze zorgplannen, maar ook klachten, meldingen en veiligheid van cliënten en medewerkers. In bouwsteen 2 – (De ervaringen van onze cliënten) wordt de ervaringen van onze zorgvragers onderzocht door middel van een cliënttevredenheidsonderzoek of bijvoorbeeld informatie vanuit de cliëntenraad. In ons kwaliteitsverslag beschrijven we de resultaten en de acties die wij hebben uitgevoerd om bepaalde zaken te verbeteren. In bouwsteen 3 – (Wat vinden de medewerkers?) wordt aan de medewerkers gevraagd wat zij wel en niet goed vinden gaan in onze organisatie. Dit doen wij door middel van een medewerkertevredenheidsonderzoek, of door middel van vergaderingen en werkgroepen. Bouwsteen 4 (rapportage en visitatie) bestaat uit het kwaliteitsverslag en een bezoek van een andere organisatie. Tijdens dit bezoek zal de andere organisatie kijken wat wij kunnen verbeteren.

Wil je meer specifiek weten hoe wij onze organisatie hebben georganiseerd? En, wil je weten wat er wel en niet goed gaat? Lees dan ons hier ons kwaliteitsverslag 2018.