Nieuwe Start Woonzorg

Tongelresestraat 88, 5613 DM Eindhoven

Onze missie

Nieuwe Start Woonzorg heeft als missie om mensen met een gedrags-, psychische-, psychiatrische- en/of LVB problematiek te ondersteunen en te begeleiden naar een volwaardig en zo zelfstandig mogelijk leven. Bij ons staat vertrouwen en een persoonlijke aanpak centraal in onze begeleiding. Wij stimuleren personen om de regie over eigen leven te voeren of zo nodig beschermd te wonen met ondersteuning. Wij willen de gedragsproblemen en beperkingen hanteerbaar maken, zodat onze cliënten goed kunnen functioneren in hun sociale netwerk en de samenleving als geheel.

Onze visie

Ieder mens is uniek met eigen behoeften, verwachtingen en dromen; tijdens onze begeleiding staan de wensen en mogelijkheden van onze cliënten centraal en bieden wij individuele aandacht om hun doelen te behalen. Respect, persoonlijke aandacht, vertrouwen, betrokkenheid en nabijheid zijn kernwaarden in onze werkwijze.

Wij blijven niet hangen in het verleden en in beperkingen, maar denken in oplossingen, mogelijkheden en kijken naar een positieve toekomst.