Onze cliëntenraad heeft dit jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze cliënten. Ze hebben de vragenlijsten geheel zelfstandig vorm gegeven en de resultaten verwerkt. Dit onderzoek heeft hen een duidelijk beeld gegeven van onze zorgverlening.

De begeleiders krijgen gemiddeld een 8,2 voor hun zorgverlening, dit is een groot compliment! De organisatie zelf krijgt een 7.6, daar zijn wij erg blij mee. Als een gemis wordt aangegeven dat er te weinig activiteiten worden georganiseerd om cliënten met elkaar in contact te brengen. Wij zijn ons hiervan bewust en gaan hier het aankomende jaar zeker aan werken in overleg met de cliëntenraad. Uit het onderzoek komen voldoende voorstellen van cliënten hoe we dit kunnen verbeteren.

De cliënten geven aan dat er voldoende tijd voor hen is, dat ze vertrouwen hebben in hun begeleiders en dat ze zich bij ons veilig voelen. Wij zijn erg blij dit terug te zien in de resultaten.

Bedankt cliëntenraad!