Nieuwe Start Woonzorg

Tongelresestraat 88, 5613 DM Eindhoven

Raad van toezicht

Nieuwe Start Woonzorg heeft een zeer betrokken raad van toezicht oftewel Raad van Commissarissen. 
 
De Raad van Commissarissen heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder: Het toezicht houden op het beleid, de strategie, de financiële situatie, de risicobeheersing en de naleving van wet- en regelgeving van de onderneming.
 
Onze Raad van Commissarissen staat in nauw contact met zowel de Cliëntenraad als de directie.