Waar richten wij ons de komende jaren op?

Graag geven we u hierbij een samenvatting van ons beleidsplan 2021-2024 ‘Samen sterk voor passende zorg‘.

Onze organisatie is opgericht in 2013 en ondertussen uitgegroeid tot een prachtige zorginstelling waar wij samen met 44 medewerkers samenwerken om onze 75 bewoners een veilig thuis te bieden met passende zorg. In de afgelopen jaren is de organisatie gegroeid en zijn onze doelen behaald op het gebied van persoonlijke zorg, kwaliteit en professionaliteit.

In ons beleidsplan van 2021-2024 staat beschreven welke doelstellingen wij ons de komende jaren hebben gesteld en hoe wij ons de komende jaren gaan inzetten om in alle opzichten de best mogelijke zorg en nabijheid aan onze bewoners te bieden. Onze focus ligt op het aangaan van verbinding, het bieden van kwaliteit en het verduurzamen van onze zorg. Hierbij zoeken wij creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen om onze zorg betaalbaar te houden en tegelijk onze voetafdruk op het milieu te verkleinen.

Verbinding

Verbinding binnen organisaties is als het cement tussen de stenen.

In een tijd waarin steeds meer afstand tot elkaar ontstaat en eenzaamheid groeit, is verbinding voor ons het magische woord. Samen met elkaar een stap zetten richting een inclusieve samenleving; een samenleving waaraan iedereen volwaardig deelneemt met wederzijds respect en gelijke kansen. Wij willen verbindend werken tussen personen, instanties, verenigingen, zorggevers, zorgvragers, werkgevers en werknemers, kortom tot elkaar.

Wij willen ons voornamelijk op de volgende doelen richten:

  • Vergroten sociale inclusie en het verminderen van eenzaamheid.
  • Samenwerken binnen de keten.
  • Verbondenheid binnen de organisatie en met onze medewerker behouden.

Kwaliteit

De kwaliteit van je mislukkingen is even belangrijk als die van je successen. – Allen McLeod Cormack

Kwaliteit van zorg is een concept dat bovenaan de prioriteitenlijst staat van onze zorgorganisatie. Het aantonen van de kwaliteit veroorzaakt echter hogere administratieve lasten en dus een hogere werkdruk en als wij niet alert zijn, minder aandacht voor de cliënt. De kracht van goede zorg is het vinden van de balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Wij willen ons voornamelijk op de volgende doelen richten:

  • Onderscheidend vermogen vergroten.
  • Deskundigheidsbevordering.
  • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg volledig integreren.
  • Aantrekkelijk werkgeverschap continueren.

Duurzaamheid

You are never too small to make a difference. – Greta Thunberg

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Hier is veel duurzaamheidswinst op te behalen. Om verduurzaming te versnellen ondertekenden 54 partijen op 27 oktober 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’.

Wij streven ernaar om onze bewoners en medewerkers bewust te maken van onze voetafdruk op het milieu,om duurzaamheid na te streven en verantwoording te nemen. Dit vraagt om creatieve, innovatieve en technologische oplossingen. Het één moet het andere niet uitsluiten maar juist versterken.

Wij willen ons voornamelijk op de volgende doelen richten:

  • Meer tijd voor de cliënt en verlaging werkdruk door middel van E-Health oplossingen toe te passen.
  • Voetafdruk op het milieu verkleinen.
  • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid invoeren.

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons strategisch beleid 2021-2024 ‘Samen sterk voor passende zorg’? Klik dan hier.