Nieuwe Start Woonzorg

Tongelresestraat 88, 5613 DM Eindhoven

Vergoeding en tarieven

De behandelingen bij Nieuwe Start Woonzorg worden (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering. Het al dan niet (deels) vergoed worden van de zorg is afhankelijk van een aantal factoren. Controleer dus voordat je een afspraak maakt, bij jouw zorgverzekeraar of en welk deel van de zorg je vergoed krijgt. Vraag naar de vergoeding bij psychologische hulp in de basis GGz of gespecialiseerde GGz voor een zorginstelling zonder contract.

Nieuwe Start Woonzorg is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Onze behandelingen vallen binnen de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz.

Meer specifiek vraag je naar de setting “Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III”. Vraag ook bij de verzekering na of er nog eventueel andere voorwaarden voor de vergoeding van behandeling zijn. In principe voldoet Nieuwe Start Woonzorg aan alle voorwaarden om zorg en behandeling te geven.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gespecialiseerde ggz heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Deze dient gedateerd te zijn voorafgaand aan de intake, maar maxiamaal een half jaar voor deze datum.

Het zorgprestatiemodel

Bij zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering, wordt gewerkt met zorgprestaties. Dit zijn tarieven die afhankelijk zijn van de setting van de behandeling, van het beroep van de behandelaar, of er diagnostiek of behandeling gedaan wordt en van de tijdsduur van het consult. Bij een groepsbehandeling wordt ook gekeken naar het aantal personen wat per 30 minuten aanwezig is.

In het Zorgprestatiemodel wordt gedeclareerd op basis van consulten en niet meer op basis van (DBC-)trajecten. De consulten die Nieuwe Start Woonzorg die wij declareren gaan uit van geplande consulttijd. Duurt een consult langer of korter, dan zie op de rekening toch de vooraf geplande tijd staan.

Eigen risico

De behandeling die je krijgt telt mee voor het verplicht eigen risico van je zorgverzekering. De hoogte is afhankelijk van jouw eigen verzekering, met een wettelijk minimum van 385,-. Dit bedrag wordt door je verzekeraar in rekening gebracht voor alle zorgkosten die je maakt en moet je dus altijd zelf betalen. Alle kosten boven dit bedrag worden vergoed door je verzekeraar.