Voor wie?

Nieuwe start Woonzorg biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan mensen die door gedrags-, psychische-, of LVB problematiek ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. Wij bieden begeleiding in de thuissituatie, in één van onze huizen of studio/appartementen in Eindhoven of op onze woonboerderij in Westerhoven.

Wij creëren een veilige plek om te leren en te leven voor alle mensen ouder dan 18 jaar. Wij hanteren geen maximum leeftijd.

Wie kunnen wij niet helpen? Mensen met psychoses en fysiek agressief gedrag – het niet zelf kunnen beheren van medicatie en bij problematiek waarbij toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en/of voorbehoude-en risicovolle handelingen noodzakelijk zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WIJ-Eindhoven onderzoekt dan in opdracht van de Gemeente Eindhoven welke ondersteuning u nodig heeft. Dit gebeurt door middel van een zogenaamd ‘keukentafel gesprek’ met een Generalist. Er is dan sprake van een maatwerkvoorziening die is afgestemd op uw specifieke situatie; dit kan bijvoorbeeld ambulante begeleiding zijn in uw eigen woning of een indicatie beschermd wonen in een van onze woningen.

Heeft u behoefte aan zorg en ondersteuning? Kijkt u dan voor meer informatie op wijeindhoven.nl ook kunt u contact opnemen met WIJ-Eindhoven via telefoonnummer 040-238 89 98 of via emailadres info@wijeindhoven.nl. Voor bepaalde voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo, dan kunt u uw ondersteuning op twee manieren regelen. Via een persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura (ZIN). Aangezien Nieuwe Start Woonzorg een overeenkomst heeft met de Gemeente Eindhoven kan de zorg voor beschermd- en begeleid wonen vanuit de Wmo bij ons alleen vergoed worden met ZIN. Ambulante begeleiding kan wel via een Pgb worden vergoed.

Het is afhankelijk van de toegewezen indicatie of er wel of geen huur betaalt dient te worden voor de woonvoorziening. De indicatie 15A05 (Ondersteuning Wonen midden inclusief wooncomponent) is voor intramurale zorg en dus wordt de woonvoorziening vergoed vanuit de indicatie. Heeft u een 15A03 (Ondersteuning Wonen midden exclusief wooncomponent) toegewezen gekregen, dan dient u de huur zelf te betalen. Met de indicatie 10A60 (Ondersteuning Zelfstandig Leven-Plus) dient u zelf in een woning te voorzien en leveren wij ambulante zorg. Uw generalist van WIJ-Eindhoven kan u meer informatie over geven.

Eigen bijdrage Wmo zorg

Voor zorg uit de Wmo betaal je vanaf je 18e levensjaar een eigen bijdrage. Deze betaal je rechtstreeks aan het CAK en wordt tevens door hen berekend op basis van het inkomen en zorgindicatie. Jouw zorginstelling en de gemeente stuurt jouw gegevens door naar het CAK en vanaf het moment dat je in zorg bent, dien je een eigen bijdrage te betalen. Je ontvangt hiervan maandelijks een factuur vanuit het CAK. Klik hier om een proefberekening te maken op de website van het CAK. Ook kun je op de site van het CAK meer informatie vinden over het betalen van een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Sinds mei 2020 hebben wij een overeenkomst met het CZ zorgkantoor en voorzien wij hierin. Bij onze organisatie kan zorg worden afgenomen met een zogenaamde ‘VG indicatie’ (3VG t/m 7VG). Dit is mogelijk in een Zorgzwaartepakket (ZZP), Volledig pakket thuis (VPT) en Modulair pakket thuis (MPT). Voor meer uitleg hierover verwijzen wij je naar de link van het Zorgkantoor, klik hier.

Aanvragen van Wlz zorg?

Heb je zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je een indicatie aanvragen bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Kijk voor meer informatie op ciz.nl of neem contact op met het CIZ via telefoonnummer 088-789 10 00.

Kun je hulp gebruiken bij het aanvragen van een zorgindicatie? Dan adviseren wij jou contact op te nemen met MEE Zuid Oost Brabant via MEE@meedemeentgroep.nl of telefoonnummer 088 4653555. Voor meer informatie kun je kijken op hun website www.meedemeentgroep.nl.

Eigen bijdrage Wlz zorg

Voor zorg uit de Wlz betaal je vanaf je 18e levensjaar een eigen bijdrage. Deze betaal je rechtstreeks aan het CAK en wordt tevens door hen berekend op basis van het inkomen en zorgindicatie. Jouw zorginstelling en het zorgkantoor stuurt jouw gegevens naar het CAK en vanaf het moment dat je in zorg bent, dien je een eigen bijdrage te betalen. Je ontvangt hiervan maandelijks een factuur vanuit het CAK. Klik hier om een proefberekening te maken op de website van het CAK. Ook kun je op de site van het CAK meer informatie vinden over het betalen van een eigen bijdrage.