Voor wie?

Voor wie? 2019-11-20T19:13:24+00:00

Voor wie?

Nieuwe start Woonzorg biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan mensen die door gedrags-, psychische-, of LVB problematiek ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. Wij bieden begeleiding in de thuissituatie of in één van onze huizen of studio/appartementen in Eindhoven.

Wij creëren een veilige plek om te leren en te leven voor alle mensen ouder dan 18 jaar. Wij hanteren geen maximum leeftijd.

Wie kunnen wij niet helpen? Mensen met psychoses en fysiek agressief gedrag – het niet zelf kunnen beheren van medicatie en bij problematiek waarbij toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en/of voorbehoude-en risicovolle handelingen noodzakelijk zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WIJ-Eindhoven onderzoekt dan in opdracht van de Gemeente Eindhoven welke ondersteuning u nodig heeft. Dit gebeurt door middel van een zogenaamd ‘keukentafel gesprek’ met een Generalist. Er is dan sprake van een maatwerkvoorziening die is afgestemd op uw specifieke situatie; dit kan bijvoorbeeld ambulante begeleiding zijn in uw eigen woning of een indicatie beschermd wonen in een van onze woningen.

Heeft u behoefte aan zorg en ondersteuning? Kijkt u dan voor meer informatie op wijeindhoven.nl ook kunt u contact opnemen met WIJ-Eindhoven via telefoonnummer 040-238 89 98 of via emailadres info@wijeindhoven.nl. Voor bepaalde voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo, dan kunt u uw ondersteuning op twee manieren regelen. Via een persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura (ZIN). Aangezien Nieuwe Start Woonzorg een overeenkomst heeft met de Gemeente Eindhoven kan de zorg vanuit de Wmo bij ons alleen vergoed worden met ZIN. De volgende indicaties kunnen bij ons worden ingekocht: 15A03 (Ondersteuning Wonen midden exclusief wooncomponent), 15A05 (Ondersteuning Wonen midden inclusief wooncomponent), 10A60 (Ondersteuning Zelfstandig Leven-Plus), 10A39 (Zelfstandig Leven Zwaar), 10A38 (Zelfstandig Leven Middel).

Het is afhankelijk van de toegewezen indicatie of er wel of geen huur betaalt dient te worden voor de woonvoorziening. De indicatie 15A05 (Ondersteuning Wonen midden inclusief wooncomponent) is voor intramurale zorg en dus wordt de woonvoorziening vergoed vanuit de indicatie. Heeft u een 15A03 (Ondersteuning Wonen midden exclusief wooncomponent) toegewezen gekregen, dan dient u de huur zelf te betalen. Met de indicatie 10A60 (Ondersteuning Zelfstandig Leven-Plus) dient u zelf in een woning te voorzien en leveren wij ambulante zorg. Uw generalist van WIJ-Eindhoven kan u meer informatie over geven.

Vanaf 1 januari 2019 leveren wij ook de indicatie 15A07 en 15W01 op onze locatie in Westerhoven. Dit is beschermd wonen met 24 uurs toezicht.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u zware zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u een indicatie aanvragen bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Kijk voor meer informatie op ciz.nl of neem contact op met het CIZ via telefoonnummer 088-789 10 00.

Onze zorg vanuit de Wlz kan alleen worden vergoed vanuit een pgb.

Kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van een zorgindicatie? Dan adviseren wij u contact op te nemen met MEE Zuid Oost Brabant via info@meezuidoostbrabant.nl of telefoonnummer 040 214 0404. Voor meer informatie kunt u kijken op hun website www.meedemeentgroep.nl.