Nieuwe Start Woonzorg

Tongelresestraat 88, 5613 DM Eindhoven

WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Sinds mei 2020 hebben wij een overeenkomst met het CZ zorgkantoor en voorzien wij hierin. Bij onze organisatie kan zorg worden afgenomen met een zogenaamde ‘VG indicatie’ (3VG t/m 7VG). Dit is mogelijk in een Zorgzwaartepakket (ZZP), Volledig pakket thuis (VPT) en Modulair pakket thuis (MPT). Voor meer uitleg hierover verwijzen wij je naar de link van het Zorgkantoor, klik hier.

Aanvragen van WLZ zorg?

Heb je zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je een indicatie aanvragen bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Kijk voor meer informatie op ciz.nl of neem contact op met het CIZ via telefoonnummer 088-789 10 00.

Kun je hulp gebruiken bij het aanvragen van een zorgindicatie? Dan adviseren wij jou contact op te nemen met MEE Zuid Oost Brabant via MEE@meedemeentgroep.nl of telefoonnummer 088 4653555. Voor meer informatie kun je kijken op hun website www.meedemeentgroep.nl.

Eigen bijdrage WLZ zorg

Voor zorg uit de Wlz betaal je vanaf je 18e levensjaar een eigen bijdrage. Deze betaal je rechtstreeks aan het CAK en wordt tevens door hen berekend op basis van het inkomen en zorgindicatie. Jouw zorginstelling en het zorgkantoor stuurt jouw gegevens naar het CAK en vanaf het moment dat je in zorg bent, dien je een eigen bijdrage te betalen. Je ontvangt hiervan maandelijks een factuur vanuit het CAK. Klik hier om een proefberekening te maken op de website van het CAK. Ook kun je op de site van het CAK meer informatie vinden over het betalen van een eigen bijdrage.