Nieuwe Start Woonzorg

Tongelresestraat 88, 5613 DM Eindhoven

WMO

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WIJ-Eindhoven onderzoekt dan in opdracht van de Gemeente Eindhoven welke ondersteuning u nodig heeft. Dit gebeurt door middel van een zogenaamd ‘keukentafel gesprek’ met een Generalist. Er is dan sprake van een maatwerkvoorziening die is afgestemd op uw specifieke situatie; dit kan bijvoorbeeld ambulante begeleiding zijn in uw eigen woning of een indicatie beschermd wonen in een van onze woningen.

Heeft u behoefte aan zorg en ondersteuning? Kijkt u dan voor meer informatie op wijeindhoven.nl ook kunt u contact opnemen met WIJ-Eindhoven via telefoonnummer 040-238 89 98 of via emailadres info@wijeindhoven.nl. Voor bepaalde voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo, dan kunt u uw ondersteuning op twee manieren regelen. Via een persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura (ZIN). Aangezien Nieuwe Start Woonzorg een overeenkomst heeft met de Gemeente Eindhoven kan de zorg voor beschermd- en begeleid wonen vanuit de Wmo bij ons alleen vergoed worden met ZIN. Ambulante begeleiding kan wel via een Pgb worden vergoed.

Het is afhankelijk van de toegewezen indicatie of er wel of geen huur betaalt dient te worden voor de woonvoorziening. Uw generalist van WIJ-Eindhoven kan u meer informatie over geven.

Eigen bijdrage WMO zorg

Voor zorg uit de Wmo betaal je vanaf je 18e levensjaar een eigen bijdrage. Deze betaal je rechtstreeks aan het CAK en wordt tevens door hen berekend op basis van het inkomen en zorgindicatie. Jouw zorginstelling en de gemeente stuurt jouw gegevens door naar het CAK en vanaf het moment dat je in zorg bent, dien je een eigen bijdrage te betalen. Je ontvangt hiervan maandelijks een factuur vanuit het CAK. Klik hier om een proefberekening te maken op de website van het CAK. Ook kun je op de site van het CAK meer informatie vinden over het betalen van een eigen bijdrage.